Kristen tro i Sverige och världen

Den kristna tron har länge varit den mest utbredda religionen som vi har i Sverige. Traditionellt sett ses vårt land som ett kristet land, men på senare år har det kommit att betraktas mer och mer som ett sekulärt land, även om många fortfarande följer almanackan som en kristen och exempelvis firar jul och påsk. I världen är det vanligt att vara kristen. Globalt sett är det världens största religion som har över två miljarder anhängare utspridda över alla kontinenter. En novis kanske tror att kristendomen är en enda religion, men i själva verket går den att bryta ned i flera mindre.

Kristen förr i tiden

Vad innebär det att vara kristen? När kristendomen kom till Sverige under Gustav Vasas styre på 1500-talet var alla kristna. Det var närmast lag på att vara troende, eftersom Svenska kyrkan styrde landet tillsammans med svenska staten. Även om alla invånare i landet kanske inte kände en gudstro starkt inom sig var det ingenting man yppade ett ord om, eftersom tron låg som grund till hela samhället. Att tillbe den kristna guden var ett bevis på att man var en god människa och medborgare.

För flera hundra år sedan var många människor livegna, som innebar att de inte hade bestämmanderätt över sina eget liv. I takt med att makten försköts från de rikaste, till att även tillfalla folket kom tron att urholkas som maktinstrument. Det tog många hundra år, men år 1860 kom den första lagen om religionsfrihet som sedan befästes ytterligare hundra år senare. Religion och att vara kristen blev en personlig fråga och inte en självklarhet i och med uteblivna krav från makteliten.

Kristendom i andra länder

Sverige har alltid varit ett land som har följt med utvecklingen i världen. Ibland har Sverige till och med lett utvecklingen. Samtidigt som kristendomen började luckras upp på våra nordliga breddgrader skedde samma sak även längre söderut i Europa och västerut i USA. Traditionellt kristna länder slutade vara absolut kristna, eftersom en utbredd religionsfrihet tillät fler förgreningar inom tron att växa. Allt fler trossamfund växte fram under denna tid och dessa har idag blivit specifikt inriktade grenar inom kristendomen, där man som kristen kan fokusera på en fråga.

I Sverige kan man vara exempelvis vara kristen inom Frikyrkorörelsen eller i Svenska kyrkan. Detta är bara två exempel på olika förgreningar inom den kristna tron och de har olika uttryck. För en oinvigd kan det vara knepigt att förstå skillnaden mellan olika kristna grenar – tro som tro – men för de kristna anhängarna är saken tydlig, såväl nationellt som internationellt. Frikyrkor behöver inte tillhöra Svenska kyrkan utan har en mycket friare ram att arbeta från. Om man ser till världen är ett extremt exempel Scientologerna, som verkligen är att betrakta som ett fritt samfund.

Kristen är vanligt att vara över hela jorden

Trons många dimensioner

Filosofin inom religion och tro säger att det finns lika många varianter av tro som det finns troende. På medeltiden skulle alla tro på ungefär samma sätt, men sedan religionsfrihet infördes har tron tagit nya vägar och tillåter människorna att göra ett eget val. Är du kristen men tror samtidigt på vetenskapen? Det är inget problem, det finns garanterat en kyrka för dig om du vill söka dig till en sådan. Att vara sekulär och samtidigt troende skulle vara svårt när Gustav Vasa styrde, men fungerar utmärkt idag.